Curriculum Vitae

Een goed CV is dé samenvatting van wat jij hebt bereikt in je professionele leven. Werkgevers en ervaren Recruiters krijgen vaak honderden sollicitaties per maand en lezen het CV vaak niet helemaal maar scannen hier snel doorheen. Het is daarom belangrijk dat je CV opvalt, overzichtelijk is én iets vertelt over jou als persoon.
Zorg ervoor dat je in ieder geval de volgende onderwerpen opneemt in je CV:

 1. Personalia
 2. Profielschets
 3. Opleidingen
 4. Werkervaring
 5. Competenties
 6. Talen
 7. Overig

Vermeld alle relevante persoonlijke gegevens zoals:

 • Naam
 • Voornamen
 • Adres
 • Postcode en plaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Beschikbaarheid
 • Rijbewijs
 • Met de profielschets laat je zien wat de werkgever kan verwachten van jou.
 • Vertel in een paar zinnen iets over je persoonlijkheid en werkwijze. Eventueel een bondige visie op je eigen kennisgebied.
 • Haak aan op trefwoorden uit de vacature. Kies een aantal belangrijke trefwoorden uit de vacature die echt op jou van toepassing zijn en verwerk die in je profiel.
 • Laat zien wie jij als persoon bent.
 • Geef je opleidingen in omgekeerde chronologisch volgende weer en zet de meest recente bovenaan.
 • Vermeld de officiële naam van het diploma dat je hebt behaald en vermeld het jaar waarin je geslaagd bent
 • Geef je werkervaring in omgekeerde chronologisch volgende weer en zet de meest recente bovenaan.
 • Geef de naam van het bedrijf en de vestigingsplaats aan.
 • Vermeld ook de welke functie je binnen het bedrijf hebt vervuld.
 • Vertel in de detail wat je taken en verantwoordelijkheden waren en wees daarbij concreet.
 • Het kan bij diverse vakgebieden zinvol zijn om je competenties op te sommen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kennismatrix op het gebied van programmeertalen
 • Geef puntsgewijs aan wat je sterke kanten zijn, of welke vaardigheden je beheerst.
 • Maak alleen een apart kopje voor talen als je daadwerkelijk ten minste één vreemde taal redelijk of goed spreekt.
 • Geef voor alle talen aan wat je niveau (schriftelijk en mondeling) is.
 • Onder het kopje “overig” kun je alles noemen wat je verder nergens kwijt kunt.
 • Voorbeelden zijn: vrijwilligerswerk, hobby’s of andere interesses
 • Noem ook hier alleen punten die relevant zijn en iets positiefs over jou zeggen.