Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben onze Privacy Statement in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels.

Wij zijn ervan overtuigd dat gegevensverzameling voor onze kandidaten en flexwerkers alsook van andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is voor onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jobbuilders verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder persoonsgegevens verstaan wij: alle informatie waarmee jij als individu kan worden geïdentificeerd.

Wanneer je persoonsgegevens via onze website, email of op andere wijze aan ons verstrekt, erken je dit Privacy Statement te hebben gelezen en begrepen en verleen je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken conform de in dit Privacy Statement beschreven wijze. Je bent niet verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze dienstenverlening niet optimaal op jou af kunnen stemmen.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening op het gebeid van arbeidsbemiddeling waaronder werving & selectie, uitzenden, detachering of payroll.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens
In geval van recruitment voor onze opdrachtgevers bewaren we jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen
Wij kunnen jouw persoonsgegevens aan opdrachtgevers verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan jou zoals de werving & selectie of verdere verwerking van jouw sollicitatie bij ons.

Wij kunnen jouw gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Jouw rechten tot inzage of wijzigen persoonsgegevens
Door een email te sturen naar jouw eigen accountmanager binnen Jobbuilders of naar privacy@jobbuilders.nl kun je jouw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren.

Welke rechtsgrond hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is jouw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. Je hebt het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Technische informatie en cookies
Jobbuilders maakt gebruik van cookies en andere technieken om onze websites, marketinginspanningen en services verder te verbeteren. Je kunt dit wanneer gewenst uitschakelen in je browserinstellingen. In cookies wordt informatie, zoals door jou aangegeven voorkeuren, opgeslagen op jouw apparaat. Bij het gebruik van andere technieken kun je bijvoorbeeld denken aan de diensten van Google Analytics om het gebruik van onze websites te analyseren.

Vragen, opmerkingen of klachten
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan onze Data Privacy Officer via privacy@jobbuilders.nl